Maciej Nowiński

  • Lekarz medycyny
  • Lekarz dentysta
  • Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Implantolog

 

Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant implantologiczny oraz certyfikowany implantolog Biomet 3i. W latach 2013 i 2014 jako jeden z niewielu implantologów w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę Platinum Preferred Member przyznawaną w dowód uznania za osiągnięcia oraz wkład w rozwój implantologii.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej, potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny implantologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.

Dr Nowiński wykonywał rekonstrukcję uzębienia u pacjenta po przeszczepie twarzy, co tylko potwierdza jego wysoką specjalizację.